FabLab Twarda

ul. Twarda 14/16 

00-105 Warszawa

 

e-mail 
messenger

tel.

mail@fablabtwarda.pl
@fablabtwarda

789 218 279

massenger-switch

ul. Twarda 14/16
00-105 Warszawa

e-mail
mail@fablabtwarda.pl

messenger
@fablabtwarda

massenger-switch

FabLab Twarda

Warszawa, ulica Twarda 14/16

FabLab - formularz kontaktowy

FabLab - formularz kontaktowy

1.       Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 („Fundacja”).

2.       Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3.       Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.       Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania stroną internetową skierowaną, jak również świadczeniem usług hostingu.

5.       Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

6.       Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

7.       Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.

8.       Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w Państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.